International Conference on
Healthcare in a Globalizing World

(Enriching Healthcare Delivery through an Interdisciplinary Approach)

SYMHEALTH 2017


May 4, 5 & 6, 2017

Organized by

Faculty of Health & Biomedical Sciences (FoHBS)

international health conference

Photos:

healthcare conference

SYMHEALTH 2017


Scientific Committee

From L-R : Dr. Lalit Kathpalia, Prof. Ruchi Jaggi, Dr. Bhama Venkataramani, Dr. Shashikala Gurpur , Dr. Rajiv Yeravdekar, Prof. Shivali Lawale, Dr. Rajani Gupte, Dr. Vidya Yeravdekar, Lt. Gen. Dr. M. A. Tutakne (Retd.), Dr. Tejinder Paul Singh, Col. Dr. Vijay Deshpande (Retd.), Dr. Abhay Saraf

Organizing Committee

From L-R : Dr. Rajesh Shinde, Brig. Dr. Anil Pandit (Retd.), Dr. Nayana Nimkar, Dr. Sammita Jadhav, Dr. Vinay Rale , Dr. Rajiv Yeravdekar, Dr. Rajani Gupte, Dr. Vidya Yeravdekar, Dr. Alaka Chandak, Dr. Abhay Saraf, Dr. Parag Rishipathak, Col. Dr. Vijay Deshpande (Retd.), Dr. Sanika Deshmukh, Dr. Sheela Upendra, Dr. Yogesh Patil
Press Releases
NATIONAL SEMINAR 2016


2016 (From L to R) : Dr.Rajiv Yeravdekar, Mr. Sushobhan Dasgupta, Ms. Shobha Mishra, Mr.Aniruddha Rajurkar, Adv.Ram Jethmalani,Dr.S.B.Mujumdar, Mr.Thumbay Moideen,Dr.Vidya Yervadekar,Dr.R.V.Karanjekar Mr.Kaushik Sen,Dr.Rajani Gupte

2016 (From L to R): Dr.Rajiv Yeravdekar, Dr.Vidya Yeravdekar, Dr.Ranjeet Patil, Dr.Rajani Gupte, Lt.Gen.Akhil Nagpal
NATIONAL SEMINAR 2015


2015 (From L to R) : Dr.Rajiv Yeravdekar, Mr. Dinesh Lodha, Mr. Anjan Bose, Dr.Vidya Yeravdekar, Dr.Rajani Gupte, Mr.Anand Deshpande

2015 (From L to R) : Dr. Rajiv Yeravdekar, Dr. Vidya Yeravdekar, Adv. Ram Jethmalani, Ms. Suneeta Reddy, Dr. Rajani Gupte
NATIONAL SEMINAR 2014


2014 (From L to R) : Dr.Rajiv Yeravdekar, Dr.Rajen Padukone, Dr. Harish Pillai, Dr.Vidya Yeravdekar, Dr.Rajani Gupte, Mr.Reddy, Mr. Jain

2014 (From L to R) : Dr. Rajiv Yeravdekar, Mr. Shivinder Mohan Singh, Dr. S. B. Mujumdar, Adv. Ram Jethmalani, Dr. Rajani Gupte, Dr. Vidya Yeravdekar
NATIONAL SEMINAR 2013


2013 (From L to R) : Mr. Shankar Haveri, Mr. Ratan Jalan, Dr.Vishal Gupta, Dr.Rajiv Yeravdekar, Dr.Rajani Gupte, Mr.Hemant Dande, Dr. Nagendra Swamy Dr. Bughediwala

2013 (From L to R) : Dr.Rajiv Yeravdekar, Dr. Mohandas, Dr.S.B.Mujumdar, Adv. Ram Jethmalani, Dr. Vidya Yeravdekar, Dr.Rajani Gupte
NATIONAL SEMINAR 2012


2012 (From L to R) : Dr. Vishal Tahiliani, Dr. Narottam Puri, Dr. Rajiv Yeravdekar, Dr. GSK Velu, Dr. R.S. Paranjape, Dr. Abhay Shukla

2012 (From L to R) : Dr. Rajiv Yeravdekar, Dr. NataMenabde, Adv. Ram Jethmalani,Dr. Vidya Yeravdekar
NATIONAL SEMINAR 2011


2011 (From L to R) :Dr.Rajiv Yeravdekar, Dr. Karanjekar, Dr. Sangita Reddy, Dr.S.B.Mujumdar, Mr.Ganesh Nayak, Dr. Rakesh Kapoor, Mr.Ragupathi Cavale

2011 (From L to R) : Dr.Rajiv Yeravdekar, Dr.Arun Jamkar, Dr.S.B.Mujumdar, Hon’ble Shri.Ghulam Nabi Azad
NATIONAL SEMINAR 2010


2010 (From L to R) : Dr.Rajiv Yeravdekar, Dr.Sanjiv Malik, Mr.V.Raja, Ms.Preeta Reddy, Dr.GSK.Velu, Mr. Kal Sundaram, Dr. Rakesh Kapoor
NATIONAL SEMINAR 2009


2009 (From L to R) : Dr. Chandrashekhar Potkar, Mr. B. K. Agarwala, Mr. Anjan Bose, Dr.Rajiv Yeravdekar, Dr.Krishna Reddy, Dr. Soma Raju, Dr.Narottam Puri, Dr. Rakesh Kapoor

2009 (From L to R) : Dr.Rajiv Yeravdekar, Lt. Gen. Shivkumar Sharma, Dr.S.B.Mujumdar, Mr. Rajesh Tope, Adv. Ram Jethmalani
NATIONAL SEMINAR 2008


2008 (From L to R) : Dr. Rajiv Yeravdekar, Adv. Ram Jethmalani, Mr. Mohammad Nasim, Dr. Anil Kohli, Dr. S.B. Mujumdar

2008 (From L to R) Dr.Rajiv Yeravdekar, Adv. Ram Jethmalani, Lt. Gen. N. K. Parmar, Dr.S.B.Mujumdar
NATIONAL SEMINAR 2007


2007 (From L to R) :Dr.Rajiv Yeravdekar, Mr.Shivinder Mohan Singh, Lt.Gen.Saibal Mukherjee, Dr.S.B.Mujumdar, Adv. Ram Jethmalani, Smt.Rajlakshmi Bhosale, Dr.A.Rajashekharan, Dr.K.H.Sancheti
NATIONAL SEMINAR 2006


2006 (From L to R) : Adv.Ram.Jethmalani, Dr.Paramita Sudharto, Dr.S.B.Mujumdar, Hon’ble Justice M.B.Shah, Dr.K.H.Sancheti
NATIONAL SEMINAR 2005


2005:Dr. Rajiv Yeravdekar, Adv. Ram Jethmalani, Dr. B. M. Hegde, Dr. S. B. Mujumdar, Mr. Dilip Walse Patil, Dr. Sancheti, Dr. M. A. Tutakne
NATIONAL SEMINAR 2003


2003 (From L to R) : Dr.M.A.Tutakne, Dr.S.B.Mujumdar, Mr.Digvijay Khanvilkar

2003 (From L to R): Dr.S.B.Mujumdar, Adv. Ram Jethmalani, Mr. Justice D.P. Wadhwa, Lt. Gen. R. K. Jetley, Mr.T.N.Seshan, Dr.Vidya Yeravdekar
NATIONAL SEMINAR 2002


2002 (From L to R) : Hon’ble Justice Mr. M. B. Shah, Dr. Ved Prakash Mishra, Dr. Hari Gautam, Dr. S.B.Mujumdar, Mr.T.N.Seshan
NATIONAL SEMINAR 2001


2001: (From L to R) Dr. V. Ranjan, Dr.Vidya Yeravdekar, Mr. T.C. Benjamin
NATIONAL SEMINAR 1999


1999: (From L to R) Dr. Banoo Coyaji, Adv. Ram Jethmalani, Dr.S.B.Mujumdar